Dla wystawcy

Drodzy WYSTAWCY!

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.


    Dane do faktury


    Administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Kucharska, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą TASHKA Katarzyna Kucharska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niekłańska 35, 03-924, o numerze NIP 536-115-59-10, REGON 142245734

    Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych klikając

    Przetwarzamy Twoje dane osobowe wskazane w formularzu powyżej. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Kucharska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą TASHKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niekłańska 35, 03-924, o numerze NIP 536-115-59-10, REGON 142245734. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, na Twoje żądanie, w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jeżeli zaznaczysz drugi checkbox. Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług oraz realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną będą przetwarzane do zakończenia umowy o świadczenie usług z Administratorem oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas lub zawarcia umowy. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.