Program

DZIEŃ 1

8.00-9.30 Rejestracja uczestników

9:30-10:00

Powitania 

10:00-11:00

W zielone gramy – Alicja Szulc i Agata Warda

11.00-11.30 Przerwa kawowa